Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 16 Trong ngày
 16 Trong tuần
 1.209 Trong tháng
 2.052 Cả năm
 17.418 Tổng lượt xem
1 Đang online
Hội thảo Khoa QTKD Tri ân thầy cô Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính
Hội thảo Khoa QTKD
Tri ân thầy cô
Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính
Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  &..
  NHÓM CÔ KIM HẠNH 978529160       STT MaSV Lop Ho_dem Ten Ngay_sinh Nơi sinh Giới tính 1 45..

Khoa quản trị kinh doanh

Kế hoạch giảng dạy
Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
07/02/2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...
Danh sách phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp K45
05/05/2015
  NHÓM CÔ KIM HẠNH 978529160       STT MaSV Lop Ho_dem Ten Ngay_sinh Nơi sinh Giới...
Lịch giảng dạy K1 năm học 2015-2016
22/01/2016
Lịch giảng dạy K2 năm học 2015-2016
22/01/2016
Lịch giảng dạy K3
22/01/2016
Thiết kế bởi Aptech
Khoa quản trị kinh doanh © 2017